photonik

Както винаги – аз пак на опашката (ама по-добре на нея, отколкото под нея). Новината на sulla ме хвърли във възторг и вече реших с какво ще заменя меда, киселото мляко и уискито, за да надживея орлите. Тутакси отидох на сайта на Меком – и верно – така си пише: луканка Биволска, Съдържание: Биволско месо, черен пипер, подправки. Но понеже никога не съм се смущавал да си призная, че съм прост, реших да попитам едно академично светило в областта на говедовъдството дали това е вярно. Отговорът беше искрен смях – със сигурност холестерол няма в зелето например, но не и в животински продукт. Там може да има само намалено съдържание на холестерол. Та в този ред на мисли се сещам ето за това:
Чл. 38. (1) Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.
…както и за това:
Чл. 35. (1) Когато установи, че рекламата е заблуждаваща, непочтена или неразрешена сравнителна реклама, председателят на Комисията за защита на потребителите издава заповед, с която:
1. забранява разпространението на рекламата, преди да е станала публично достояние, когато рекламата не е разпространена още, но разпространението й е предстоящо и неизбежно;
2. спира разпространението на рекламата.
(2) Председателят на Комисията за защита на потребителите може да задължи рекламодателя да докаже съдържащите се в рекламата твърдения, а при сравнителна реклама – да разпореди представянето на доказателствата да се извърши в определен от него кратък срок.
(3) Председателят на Комисията за защита на потребителите може да разпореди на рекламодателя и/или рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ начин заповедта по ал. 1 или част от нея, както и съответната коригирана реклама.
(Закон за защита на потребителите)

Съдържание Пишете ми Download Nota bene!
 
Follow

Получавай всеки нов пост на e-mail си.

Join 224 other followers: