в. "Труд"

Политици с големи тестове

от

Мъжете, които управляват България, отдавна са доказали, че притежават гениалност, но понякога им липсва размах, мащабност и широта на хоризонта. Ето например, Красимир Велчев, председателят на най-голямата парламентарна група в Народното събрание, един ден, така както си се шегувал в комисия, казал, че ще предложи промяна в избирателния закон, според която всички политиците ще трябва да се подлагат на психотест, преди да заемат постовете, на които ги праща народната воля. Той се пошегувал, но медиите раздухали въпроса и работата станала сериозна. И, ето нà, сега такава промяна в закона вероятно ще има. Ето къде е гениалността, с която започнахме, и ето къде я няма мащабността. Защо само психотест? Нима политиците имат само психика? Нима нямат също така и физика, и разум, и образование, възпитание и какво ли още не, което трябва да се подложи на проверка дали е достатъчно годно да служи на взискателните избиратели?

Аз предлагам тестовете да бъдат три: психотест, тест за интелигентност и тест за професионална компетентност. Най-важният въпрос в психотеста ще бъде:

Как оценявате собственото си величие от 1 до 10?

За всички, които дадат отговор между 8 и 10, можем да бъдем спокойни, защото те са едни здрави и добре развити политици, убедени в своята гениалност и в нищожеството на всички останали, най-вече на опонентите си. Известна тревога будят онези политици, които ще оценят собственото си величие между 6 и 8, защото ще създадат впечатление за известна колебливост и неувереност, на съмнение в собствената си тежест. С такива политици трябва да се внимава и по-рядко да им се възлага да оправят страната и народа. Ала онези, които оценят себе си под 6, изобщо не бива да бъдат допускани до политиката. Те са хора с тежък комплекс за малоценност, те ще слушат какво им говорят другите, ще признават, че понякога в него има смисъл, и дори ще има случаи, когато ще се вслушват в мнението и на опозицията. Не, такива хора място в политиката нямат, още по-малко пък в управлението!

Тестът за интелигентност също е много важен, защото той показва принципната устойчивост на изследвания политик, неговата вярност към партията му и непробиваемостта му за нови идеи, които биха компрометирали генералната й линия. Ключов въпрос в теста за интелигентност трябва да бъде:

Как е собственото име на Бойко Борисов: а) Тодор; б) Наполеон или в) Бойко

Тези, които отговорят „Тодор”, са О.К. Това са политици, които показват познаване на политическите процеси у нас в тяхната историческа дълбочина, умеят да правят аналогии, но само инстинктивни. Тяхната мозъчна дейност не се качва по-нагоре от гръбначния им мозък и то в неговата опашна част. Това ги прави незаменими членове на всеки парламент, както и на всяка друга институция, където се изисква непоколебима последователност. Отговорилите „Наполеон” също си струва да бъдат спасени за политиката, защото определено имат своето ярко място в нея. Това са модерни хора и визионери. Те могат да правят разлика между физическия ръст на лидерите си и тяхната политическа стойност. При хора като Наполеон физическият ръст е малък, но политическата стойност – голяма. При други е точно обратното, обаче политиците, дали този отговор, винаги ще изберат политическата стойност. Остават онези, които ще дадат отговор „Бойко”. Те вече са опасни. Това са хора мислещи и информирани. От тях може да се очаква всичко, включително и да знаят името актуалния премиер на България. Те са способни да проучват, да задават въпроси и дори да се опитват да разсъждават самостоятелно. Такива като тях в никакъв случай не бива да бъдат допускани във властта.

Третият тест е тестът за професионална компетентност. Той трябва да покаже дали кандидатите за депутати, общински съветници, кметове и всякакви други, които заемат постовете си чрез избори, са наясно какво нещо е политиката и как точно се упражнява властта. Ето го и крайъгълният въпрос в този тест:

Подредете по важност: 1) Да се свърши работа; 2) Да се защити партийният интерес;
3) Да се защити личният интерес.

Безспорно най-достойните да бъдат политици в една развита демокрация, каквато несъмнено е България, ще дадат отговор 2,3,1. Има и такива, при които 1 изобщо ще изпадне, и те, за щастие, стават все повече. Казвам „за щастие”, защото изпадането на 1 говори за качествено развитие на политическата мисъл и издигането й до нова теоретична висота. Има консервативни политици, които ще отговорят 3,2,1. Това обикновено се оказват политици на прехода, които са научени, че най-важна е личната далавера, която е в пъти по-важна от партийната далавера, която пък е в понятия по-важна от това да се свърши работа. Те също имат своето място във властта, защото, макар и да разместват малко приоритетите, спазват основните принципи. Тревожни са обаче онези политици, които ще отговорят 1,2,3. Това са маниаци, които ще се хвърлят да вършат работа, да строят, да модернизират, да развиват някакви си там европейски проекти, ще инвестират, ще плащат грешни пари на подизпълнители и, току-виж, не останало за защита на партийния и на личния интерес. Не, който отговори така, да му се счита тестът за провален и за нищо на света да не бъде допускан във властта!


Изобщо, политиците трябва да бъдат тествани. Трябва, за да са сигурни избирателите, че наистина притежават онези качества, заради които ги обичаме и заради които им даваме властта да я упражняват от наше име. Мисля, че така е справедливо, а освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.


За в. “Труд

Може да харесате и: