Webcafe

За формата на Земята и други неща

от

В своята забележителна книга „История на легендарните места и земи“ („Изток-Запад“, 2015) Умберто Еко пише: „Независимо от много легенди, които все още се разпространяват в интернет, всички учени през Средновековието знаели, че Земята е сфера. Дори гимназист първа година лесно може да стигне до извода, че ако Данте влиза във фунията на Ада и излиза от другата страна, където в подножието на планината на чистилището вижда неизвестни звезди, то това означава, че той много добре е знаел, че Земята е кръгла. На същото мнение били Ориген и Амвросий, Алберт Велики и Тома от Аквино, Роджър Бейкън, Джон от Холивуд (Йоан Сакробоско) – само няколко от имената, които могат да бъдат цитирани“.

През 70-години даже имахме учители в прогимназията, които ни разправяха, че Галилей е изгорен от инквизицията, задето твърдял, че Земята не е плоска, а топчеста и се върти около оста си – „И все пак тя се върти!“ – бил казал той и само дето не добавил: „… и ще се върти до окончателната победа на комунизма“, оставяйки този цитат за Георги Димитров във връзка с колелото на историята. Всъщност, всички знаят, че Галилей на никаква клада не е бил изгарян и ако изобщо е казвал, че „тя се върти“, е имал предвид, че се върти не около оста си, а около Слънцето.

Но така или иначе ние, малките тогава, в годините на развития социализъм, деца, бяхме длъжни непоколебимо да вярваме, че Църквата е изтребвала всички, които споделяли мнението, че земята не е плоска. Правела го е, защото е била мракобесна, опиум за народите, и е водила кръстоносна война срещу разума, науката и просвещението на трудовите маси.

Всъщност Църквата е била наклеветена в плоскоземие едва през 19 век, когато светската мисъл използва този пропаганден ход, за да защити еволюционизма срещу креационизма. Казват: „Църквата поставя под съмнение теорията за произхода на видовете. Но тя също така твърди и че земята е плоска! Какво очаквате от такива маниаци!“.

Иначе, както казва и проф. Еко, още от самото начало Църквата е знаела, че Земята е сферична и това е отбелязано даже и във фундаменталния за цялата Църква труд на св. Йоан Дамаскин „Точно изложение на православната вяра“, базиран в космогоничната си част върху Шестоднева на св. Василий Велики от 4 век и в съгласие с цитираните от Умберто Еко автори.

Обаче инерцията е силна и мнозина, считащи себе си за интелигентни и информирани хора, не подлагат на съмнение тезата, че през средновековието християнската църква е воювала за убеждението, че Земята е плоска.

Днес се наблюдава точно обратното. Дефилират мислители, които, в качеството си на по-информирани от обикновения човек, твърдят, че концепцията за сферичната форма на Земята е чудовищна манипулация, за която е виновна… Църквата. Църквата подло и методично разпространява лъжата за сферичността на земята. И по-специално зловещите йезуити, които преповтарят и доразвиват Платоно-Аристотелевата лъжа, че земята е кръгла. Защо го правят? Ами, по причини, подобни на онези, поради които самолетите ръсят кемтрейлс.

Но свободолюбивото човечество не спи! То бди! То в крайна сметка ще успее да се пребори с кръглоземното мракобесие и истината ще възтържествува! Земята е плоска, независимо от усилията на илюминатите да ни накарат да вярваме в противното!

Отначало мислех, че всичко това е някакъв майтап и само пробягвах с поглед по заглавията, без да ги намирам за достатъчно интересни, че чак да чета и статиите под тях. Но се оказа, че работата е сериозна. Тъй както ни лъжат, че Джордж Буш и английската кралица не са извънземни, при положение че те са такива без всякакво съмнение (вж. снимките по този въпрос), така ни лъжат, че Земята е сферична. Всъщност няма никакви спътникови снимки на нашия роден геоид, а само сложни монтажи, изкусно направени с графични компютърни приложения. Никой не е ходил на Луната, а твърденията за това събитие са поредната крупна машинация с недокрай изяснена цел.

Истината е, че земята е плоска, нещо като паница, в чийто център се издига заледеният Северен полюс, а Южният полюс всъщност е ледена стена, висока 150-200 метра, която върви по ръба на паницата и пречи на световния океан да се изплиска навън. Слънцето и Луната се въртят в кръг около Северния полюс в плоскост, успоредна на дъното на паницата. Същото правят и самолетите, които си въобразяват, че обикалят глобуса „отгоре“ и „отдолу“. Не знам само как се движат (или не се движат) спътниците, които услужливо доставят интернет и в частност фейсбук, в който могат да се водят тези вълнуващи дискусии.

Едно от най-ярките доказателства за плоскостта на земята е експеримента на някакъв негър, който се качил с малък домашен нивелир на самолет от единия край на Щатите до другия и с този нивелир установил, че самолетът не прави никакви корекции в курса си, за да следва някаква въображаема кривина, каквато земната повърхност неминуемо би имала, ако приемем абсурдното допускане, че планетата е с формата на кълбо. През цялото време самолетът бил хоризонтален (според нивелира), което, ако Земята наистина беше кръгла, неминуемо щеше да го изстреля по допирателната в открития космос!

Освен това се разпространява и някакво напълно сериозни видео с 200 доказателства, че Земята е плоска, а не това, за което ни я представя официалната лъжеастрономия. Инженерите (доколкото разбрах, всички инженери по света), разбира се, знаят, че земята не е сферична, а плоска, което се доказва при разглеждането на проекти на особено дълги мостове и железопътни линии – там никой инженер не проектира дъги, които да следват въображаемите извивки на уж кръглата земя! Просто, ама кой да мисли!…

Признавам леността си и това, че гледах само до петото или десетото доказателство и след като разбрах, че всички те се основават на схващането, че „горе“ и „долу“ са някакви абсолютни посоки, които нямат нищо общо с нашата планета и предполагаемия ѝ център, се отказах да гледам повече.

Защо? Защо се прави това?

Честно казано, и аз не знам, но от кампанията за плоската Земя и от други подобни на нея могат да се направят два печални извода:

  1. Огромна част от човечеството, имаща чрез интернет достъп до всякаква информация, е функционално неграмотна – не е в състояние да разбере и осмисли какво чете или (което е по-страшното) го разбира по съвсем превратен, изкривен до окончателна гротескност начин. В тази група попадат хора, които са неспособни да подредят за себе си правилно мозайката от факти за действителността, която ги заобикаля, нито да осъзнаят причинно-следствените връзки между тях.
  2. Някой охотно злоупотребява с описаното в т. 1. положение. Той може да злоупотребява за търговия: всеки, който може да бъде убеден с „научни“ доводи, че земята е плоска, със също толкова „научни“ доводи може да бъде убеден, че шампоан с екстракт от бамбук прави косата здрава като бамбук, прах за пране с екстракт от памук прави прането меко като памук и паста за зъби с екстракт от перли кара зъбите да блестят с перлен блясък.

Същият човек може да злоупотреби и за политика и идеология: всеки, който е способен да повярва, че земята е плоска, ще повярва и че всеки управляващ лидер е корумпиран, докато всеки опозиционен лидер е честен борец за справедливост и потенциален избавител на угнетените маси.

Най-накрая същият човек може да го прави и просто така – да види докъде теоретично може да стигне човешката простотия. Някои твърдят, че досега няма установен краен предел.

Сякаш някъде на скришно място са се събрали неколцина зли умника и се гаврят с масовото простолюдие, експериментират с неговата лековерна ирационалност. Не знам само дали планетата Нибиру е плоска, сферична или с формата на паралелепипед, при който най-малкото общо кратно между дължините на страните дава истинската възраст на баба Ванга според календара на маите. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

 

Може да харесате и: