007

Еволюционна теория за произхода на Мона Лиза

от

Изумително е как интелигентни и образовани хора в 21 век могат да продължават да вярват, че Мона Лиза е сътворена от Леонардо да Винчи! Да, наистина, експлоататорските класи векове наред са държали масите в овчедушно подчинение, подхранвайки мита за великия художник, който уж нарисувал с четка и бои картината, от която днес се възхищава цял свят. Дори са създали цели йерархии от изкуствоведи и критици, които от псевдонаучна гледна точка да поддържат този мит и да тровят умовете на хората.

Всъщност истината може да бъде доказана изключително лесно със средствата на модерната наука. Първоначално материята била концентрирана в свръхплътна точка, която избухнала и така се създало пространството, а според някои учени – и времето. Атомите започнали да се свързват във все по-сложни молекули и съединения. Образували се звезди и планети. На някои от планетите се създали условия за възникване на дървени рамки и зебло. Суровите природни условия и борбата за оцеляване на видовете накарала тези две неща да влязат в симбиоза помежду си, при която зеблото се опънало върху рамката.

Минали милиони години и през тях неумолимо действал естественият подбор. След подходяща серия от правилни мутации се оказало, че много по-приспособими, устойчиви и жизнеспособни са грундираните платна в сравнение с негрундираните, които бързо се скапвали и имали кратък живот. Междувременно в зоните с благоприятен климат чрез вътревидова и междувидова борба били еволюирали най-различни самородни грундове.

Платната започнали да се грундират чрез пльосване и обръщане към слънцето, за да изсъхнат.

Някои подвидове платна се самогрундирали с туткалено намазване, но това се оказало неефективно и този еволюционен клон останал глух. Други се грундирали с волска жлъчка и яйчен грунд, но и те не успели да оцелеят. Най-приспособими се оказали онези платна, които се грундирали с креден, гипсов и полумалслен грунд.

Минали още милиони години и грундовете еволюирали в бои. Някои учени предполагат, че възникването на цветовете е свързано с инстинкта за продължаване на рода. Други го отдават на промяна в лунната гравитация, а трети са убедени, че причината е хаотичното движение на магнитните полюси на планетата.

Независимо от причините, поради някоя от тях или при съчетанието на няколко, в крайна сметка от някои видове грундове се развили качествено нови обекти, които наричаме „бои“.

Боите в свободно състояние били крехки и лесно се влияели от капризите на климата, зацапвали се с прах и почва, по тях полепвали сламки и семки. Багрите им повяхвали, а природните механизми за тяхното възстановяване не били много.

И ето че отново по абсолютна случайност някои от боите попаднали върху грундираните платна, които в онзи геологически период били доминиращ вид на планетата. Платната нямали нищо против тази нова симбиоза, защото боите допълнително ги заздравявали, пък ги карали да изглеждат и по привлекателни за другите платна.

Първоначално платната с бои изобразявали съвсем хаотични петна и пръски. Доказателства за това днес могат да се намерят в музеите за модерно изкуство. С времето обаче (отново говорим за десетки милиони години) боите започнали да се нанасят и подреждат върху платната така, че да се получат някакви изображения със смисъл и значение.

Най-накрая, в последната част на кватернера, случайно и след нова поредица от мутации, боите се подредили така върху едно грундирано платно, че се получило онова, което днес наричаме „Портрет на Мона Лиза“.

Кой е създал Мона Лиза? Поетите могат да се изразят метафорично като кажат, че я е създала Майката Природа, но ние знаем, че Мона Лиза е еволюирала чрез все по-сложно организиране на материята по строгите закони на физиката и химията!

И докато от еволюционна гледна точка няма спор как е възникнала Мона Лиза, историците все още спорят в кой момент се е появил митът, че тя е дело на някой си Леонардо да Винчи. Да, този въпрос е интересен, но за мен много по-интересен е друг въпрос: съществува ли Леонардо да Винчи или не съществува?

По този въпрос човешката мисъл се дели на три главни направления. Първото, относително консервативно мнение, твърди, че Леонардо да Винчи съществува, че е бил действителна историческа личност и че в крайна сметка е първопричина, творец на Мона Лиза.

Вторите изследователи на проблема, известни като „адавинисти“, са на мнение, че Леонардо да Винчи не съществува и че не е нищо повече от измислица на примитивни култури, които чрез него се опитвали да си обяснят съществуването на Мона Лиза, тъй като все още нямали развита наука. Според тях няма и не може да има никаква причина за съществуването на Мона Лиза извън самата Мона Лиза.

Третите наричат себе си „агностици“. За тях въпросът за съществуването на Леонардо да Винчи не е съществен, защото ние не можем да знаем и следователно да докажем нито дали съществува, нито дали не съществува.

Така или иначе въпросът за произходът на Мона Лиза вече е решен и доказан с научни методи. Следващия път ще се занимаем със зараждането и еволюционното развитие на парната машина. Благодаря за вниманието! 🙂

Може да харесате и: