Молитва на болен

Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели. (Пс.29:3)

 

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!

От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.

Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ, възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.

Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдни наш Господи.

Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.

Зная, Господи, че не всякога Ти бях признателен и благодарен за здравето, което Ти даром ми даваше. Често Те забравях и към Твоя дар бях небрежен. Но Ти не ми зачитай неразумието.

Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката, а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.

Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.

Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи, повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността.

Амин!

 

Св. Пантелеймон

О, велики угодниче Христов, мъчениче и лекарю многомилостиви Пантелеймоне!

Смили се над мен, грешния раб, чуй моите стенания и вопли, умилостиви Висшия Небесен Лекар на нашите души и тела, Христа нашия Бог, да ми дарува изцеление от болестите, които ме измъчват.

Приеми молитвата на най-грешния от всички човек. Посети ме с благодатно посещение. Смили се над мен, не се погнусявай от греховните ми язви и ги помажи с елей. Да бъдат здрави душата и тялото ми и с тях по Божията благодат да прекарам в покаяние и Божия угода остатъка от моите дни. И да се сподобя с благ край на моя живот.

Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога да ми дарува здраве на тялото и спасение на душата! Амин