Писмо МПЦ

“Синодът на Македонската православна църква – Охридска архиепископия единодушно реши да отправи конкретни предложения и въпроси към сестринската Българска православна църква, а именно:
Българската православна църква-Българска патриаршия, вземайки под внимание единството на Православната църква и реалните духовни и пастирски нужди, да възстанови евхаристийното единство с възобновената Охридска архиепископия в лицето на Македонската православна църква.

Македонската православна църква – Охридска архиепископия, ще припознае и признае Българската православна църква – Българска патриаршия, като Майка Църква, която първа я приема и признава нейната автокефалност. Същата информира за нея и обръща внимание на проблема й пред Вселенската патриаршия и другите поместни Църкви, пред тях я представлява и се застъпва за нея.

С подписването на този документ от главите на двете Църкви се възстановява евхаристийното единство между всички техни епископи, което ще бъде основа за безпроблемното възстановяване на евхаристийното единство и с епископите на останалите поместни православни Църкви.

За признаването и възстановяването на евхаристийното единство, Българският патриарх известява Вселенския патриарх, както и главите на другите поместни църкви.

Изразяваме нашата надежда в Господа, че тези наши предложения и въпроси ще бъдат приети от Свети синод на Българската православна църква, за радост на Свети Климент Охридски и за доброто на съвкупната църковна пълнота”.