post-image
в. "Труд"

Какво става в главата на Българина

Какво става в главата на Българина – оня, косматия, самотен и баснословен герой, дето си го знаете? Това един Господ знае и стари жèни. Но пък никой не ни забранява да спекулираме или да теоретизираме, ако предпочитате да се изразяваме на старогръцки, вместо на...
post-image
TRIBUNE

Политическите инстинкти на Бойко Борисов

В една сериозна политологическа книга, чиито автор и заглавие няма да ви кажа (по-късно ще го сторя със сигурност), защото все още не е излязла, а аз съм от малцината привилегировани да я прочетат в ръкопис, Бойко Борисов вече се разглежда като част от...
post-image
в. "Труд"

Победилият пролетариат

Знам, че „Победилият пролетариат“ не е най-доброто възможно заглавие за нашите нужди. „Либералният лайномет“ е къде, къде по-добро! Това словосъчетание изпусна преди десетина дни в публичното пространство Ваня Григорова, от което либералният лайномет изригна още по-мощен. Сега да не вземете да си помислите, че...