Новини

Досиетата „Игрек”

от

Ето че извънземните най-сетне установиха контакт и с мен. Това се случи по следния начин. Плавайки лениво в сутрешния информационен поток, по няколко радиостанции чух едно и също словосъчетание – „Щитовидната жлеза е сивият кардинал, който дирижира здравните ни проблеми”. Понеже винаги съм имал вкус към стилистични фигури, които сравняват жлезите с висши католически духовници, реших, когато се прибрах в офиса, да потърся информацията за тази вълнуваща glandula в Интернет. Написах „щитовидната жлеза сивият кардинал” и натиснах Enter. И тогава стана то – чудото. На трето място след „Исус и Ведите” и „Галилео Галилей” (виждате ли до какви резултати води търсенето на „жлеза”!) се появи заглавието „ИЗВЪНЗЕМНИ СТОЯЩИ ЗАД ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И СЪГЛАШЕНИЯ”, от което, признавам, по гърба ми полазиха тръпки.

Друг път ще се спрем по-подробно на въпроса как точно лазят тръпките. Сега за нас е по-важно да подчертаем, че нито в това заглавие, нито в откъса текст под него се споменаваше нещо за жлези или кардинали. Това обстоятелство сгъсти облака загадъчност около внезапно връхлетялата мистерия. Сякаш космически лъч се спусна от центъра на галактиката, повдигна ръката ми и я накара да кликне върху връзката. След секунда вече бях в сайта на Маг Селена – нали я знаете – онази същата, която е „квалифицирана от специална комисия като екстрасенс-инструктор от международна категория”. Пред мен се разкри текст и като го прочетох, вече бях сигурен, че в тази вселена няма нищо случайно и че именно извънземните по високотехнологичен начин са облъчили мозъка ми, без да разбера, и така са провокирали интереса ми към щитовидната жлеза, за да мога сам да навържа верига от причини и следствия и в крайна сметка да попадна на статията от Амитак Станфорд, написана на 18 март 2005 – точно шест години, един месец и един ден, преди да ми се разкрие.

Амитак Станфорд само привидно е жена. Всъщност тя е извънземно, пратено тук, за да следи изкъсо друго извънземно, което по принцип се казва Иклук, но ние го познаваме повече като Хитлер. Освен това и като Аарон, братът на Мойсей, а също така Йоан Кръстител, Крал Артур и Кирок, който и да е той. В момента Иклук се подвизава като някой си Джозеф Чапалон, доктор по медицина. Но колкото и да е зловещ този Иклук, той е само частица от нещо много по-голямо, за което се разказва в статията от сайта на Маг Селена (този сайт също е и на Маг Живин, авторитет в областта на висшата и приложната магия, носител на „престижни награди за постижения и цялостна дейност”, но да се занимавам с него тук, просто нямам нито астрални, нито ментални сили). Статията разкрива истината за света и онези, които го управляват. И тази истина е следната.

На Земята в момента не просто има извънземни, но направо бъка от тях. При това те не са един вид, а са толкова разнообразни, че барът с извънземните от Star Wars може да им носи куфарите по разнообразие и причудливост. Разбира се, ние не можем да ги разпознаем, защото те използват телата на хората като дрехи, които обличат – това е много трудно и изисква сериозна предварителна подготовка. Макар че самата Амитак Станфорд, доста прилича на извънземно, тя всъщност е извънземно, маскирано като земно. Всички останали извънземни постъпват по същия начин и затова ние не подозираме, че са сред нас и от векове управляват Земята и човечеството. Аз например може и да не съм прав, но не разбирам, защо, след като управляват Земята и човечеството и то от хилядолетия, трябва да се маскират на онези, които управляват. В края на краищата свинарите не се превъплъщават в тела на свине, за да бъдат свинари, нито пък овчарите се превъплъщават в тела на овце, за да бъдат овчари. Ето това не разбирам. Но пък и как може да се очаква от един скромен земен интелект като моя да прозре цялата красота и сложност на извънземните неща!

Първата, голяма група извънземни същества, които живеят на Земята, са „Истинските същества на Светлината”, но те съществуват само на енергийно ниво и не са замесени в битката за световно господство. Това, разбира се, ги прави още по-загадъчни. Пратениците на Светлината са наясно с плана на ануннаките, далеч по-напреднал отколкото сега се разкрива, но на този етап само щателно ги наблюдават от небето и земята. Изобщо, нещата са така сложни и заплетени, че, както казва и самото извънземно Амитак Станфорд, някои от нас може да попаднат в лабиринт. Но пък тези, които са готови за този вид прозрение, ще бъдат тласнати оптимистично от статията. Вие от кои сте?

Изобщо, извънземните, които пребивават на Земята, маскирани като човеци, се делят на две основни групи – добри и лоши, както може да се предположи без голямо усилие на фантазията. Към добрите, освен „Истинските същества на Светлината”, безплътни и енергийни, спадат и „Работниците на Светлината”, наречени „Тара-ха-тикас”. Стига, разбира се да не става дума за едни и същи същества, които обаче се проявяват ту като едното, ту като другото. Но дори да е така, добре е да се знае, че под формата на работници на светлината добрите населяват предимно Англия, Щатите, Канада и Австралия. Без обаче да ги управляват – кой ги управлява в действителност ще се разбере съвсем скоро, без обаче да станат ясни отношенията му с ануннаките.

Лошите извънземни пък от своя страна се делят на рептили и хищници (значи ли това, че рептилите не са хищни и че хищниците не са влечуги?). Тези две групи управляват света и си съперничат за абсолютно господство над него. Нещо като САЩ и СССР, Mercedes и BMW, Coca-cola и Pepsi и т.н. Половината държави са под влиянието на рептилите, тоест държавните им ръководители са дегизирани рептили, а другата половина – са под влиянието на хищниците, тоест техните президенти, крале, емири и премиер-министри са маскирани хищници. За мен остава загадка дали например в Англия лейбъристите са рептили, а консерваторите – хищншици, или пък са просто враждуващи рептилски, респективно хищнически, фракции.

Ето, впрочем, как рептилите и хищниците са си поделили основните държави.

Рептили: Русия, която ще се съюзи с Китай – традиционен бастион на рептилите, Бразилия, Италия, Иран, Индия, Исландия, Индонезия, Малайзия, Франция, Корея, Германия, Мексико, Холандия. Винаги съм долавял, че има нещо, което свързва всички тези страни, но досега все не съм успявал да го прозра докрай.

В сферата на влияние на хищниците попадат Дания, Австралия, Йордания, Пакистан, Украйна, Япония, Испания, Канада и повечето азиатски страни (очевидно обаче без Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Иран и Корея, които са под рептилско влияние), както разбира се и Съединените щати, където са базирани централните сили на хищниците.

Между така групираните сили предстои страшен сблъсък, който изобщо няма да прилича на познатите ни конвенционални войни, а ще бъде нещо много по-зловещо. Не разбирам само едно: за кого да викаме – за рептилите или за хищниците. Какво ще се случи със Земята, ако победят едните и какво – ако победят другите. Не ни помага да разберем дори и узнаването, че самият Исус Христос е пратеник на Светлината и „понастоящем оглавява Спасителната Мисия на Светлината”. Той за рептилите ли ще се бие или за хищниците? Не ни помага дори и следващото узнаване, че Исус Христос  не е никакъв Исус Христос , ами е превъплъщение на Истинската Божествена Майка. Но ако си мислите, че Истинската Божествена Майка е Истинската Божествена Майка, дълбоко се лъжете, тъй като Истинската Божествена Майка от своя страна е превъплъщение на Женския Бял Бизон. Тоест Исус Христос не е нищо друго освен Женския Бял Бизон. Има късмет извънземното Амитак Станфорд, че споделя това свое знание във времена, когато не може да го чуе Томас де Торкемада иначе щяхме да имаме едно весело цвъртящо на кладата извънземно.

Статията се занимава и с още няколко теми сред които са романът „Шифъра на Леонардо”, сам той шифър в шифъра, папа Йоан-Павел ІІ, обграден през целия си живот, разбира се, от извънземни, и глобалното затопляне (къде без него!), което прави особено важен съюза между Дания и Австралия. Защо го прави важен ли? Ама че сте глупави! Ами вследствие на глобалното затопляне водата ще се изпари и повече никога няма да падне под формата на дъжд над земята (но тогава няма ли да имаме огромни облаци, които да спрат слънчевата светлина и да предизвикат ледников период? Не знам и не смея да разсъждавам), та водата ще се изпари и единствената вода, която ще остане за пиене ще е под формата на лед, който защо няма да се е изпарил заедно с другата вода, не се казва. Ха сега да видим кой контролира леда. Южният полюс извън всякакво съмнение се контролира от Австралия, защото е най-близо. Що се отнася до леда в северното полукълбо, той е изцяло под контрола на Дания, защото Гренландия е тяхна. Какво стана с ледовете около северния полюс ли? Отде да знам! Защо ме питате мен, аз да не съм някое извънземно!

Ако се върнем по-нагоре, за да видим в коя сфера на влияние попада Австралия и в коя Дания, ще видим, че и двете се управляват от извънземните-хищници. Ето, значи, как при един задълбочен прочит на текста на Амитак Станфорд можем да отговорим вместо нея коя извънземна раса ще победи – тази, която държи леда. Но да не избързваме. Ще поживеем и ще видим. Може пък междувременно да дойде 2012, когато ще се превърнем в енергийни същества и, знае ли човек, тогава може и да не се нуждаем от вода, следователно извънземните-хищници могат да си заврат ледовете на Антарктида и Гренландия в… с каквото там разполага извънземната им анатомия.

Ето цялата тази информация реших да споделя с вас, защото мисля, че е важно да се знае и защото съм сигурен, че не попаднах случайно на нея, а бях поканен да я открия чрез новината за щитовидната жлеза по радиото. Също така мисля, че е добре още отсега да решим кои извънземни същества ще подкрепяме, за да няма после „малка бях, излъгах са”. И освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.
Може да харесате и: