NEWS.BG

Сатанинският вирус и божествената ваксина

от

Понеже наскоро говорихме за грехове и тям подобни отвлечени работи, се сетих как един духовник написа във фейсбук (не че това е най-подходящото място за богословстване), че е изумен как имало хора, според които коронавирусът е от Бога, а ваксините от сатаната, при положение че било точно обратното – коронавирусът бил от сатаната, а ваксините от Бога. Не знам кое е по-удивително – дали това, че православен духовник може да изкаже такова твърдение, или това, че го прави във фейсбук – едно само по себе си твърде нечестиво място, доколкото провокира хората да се пъчат с най-неприятните качества на характера си.

Разбирам, разбирам. Свещеникът иска да докара по някакъв начин официалната пропаганда до умовете на вярващите. Така е много лесно. Само трябва да кажеш, че всичко, което препоръчваш е от Бог, а всичко, което отричаш, е от сатаната. И като имаме предвид, че не малка част от потребителите са някакъв вид вярващи, то се чудя как рекламата е пропуснала тази възможност, този мощен инструмент за мотивация. Кока-Кола е от Бог, Пепси е от сатаната. Или обратното, зависи. Запекът е от сатаната, пургативът е от Бог. Скъпите жилища са от сатаната, ипотечните кредити са от Бог. Депресиите са от сатаната, хапчетата са от Бог. Нежеланата бременност е от сатаната, презервативите са от Бог. Толкова е просто, толкова е красиво! Толкова е удобно!

Ваксините нямат нищо общо с Бог, освен доколкото всичко съществуващо има. Те имат преди всичко маркетингово измерение. Може да имат и някакво друго, но ако тръгнем да го изследваме, ще попаднем в мразовитите области на световната конспирация. Погледнете: ваксините са стока с огромна принадена стойност, която стига до потребителя, заобикаляйки всякакви пазарни принципи. Печалбата е такава, че заради нея падат правителства. Ще кажете, че ваксините освен маркетингов, имат и здравен аспект. Безспорно! И този аспект щеше да е много по-категоричен, ако бяха като всички други ваксини, които се поставят веднъж за цял живот, а не в началото на всеки следващ икономически и финансов цикъл за сметка на националния бюджет, гарантирано.

Какво общо с Бог има самият вирус. Има, дори да е съвсем изкуствено създаден и съвсем нарочно изпуснат. Вижте: толкова изтънчено изпитание! Бог не ни наказва, а ни оставя да се накажем сами според собственото си тщеславие, собственото си безверие и собствената си алчност. Алчността е за всички, които ще спечелят от ситуацията, а те са много и ще спечелят много, както през ХХ век лешоядите печелеха от революциите и войните. Безверието е за всички, които се уповават единствено на себе си  – интересно занимание, което обаче често води до паника. Тщеславието е за всички, които се възползват от съвременните комуникационни средства, за да се опияняват от собствените си крясъци. Все едно за какво, все едно за каква „кауза“.

Няма нещо, което да не е от Бога било по благоволение, било по допущение. Всичко е в изпълнение на Промисъла, който не ни е дадено да знаем и да изследваме. Допущенията обслужват Домостроителството, което е сценарият, по който човекът ще се върне в първоначалното си райско състояние. Споменавам го, защото е базисно християнско положение, обясняващо и осмислящо историята.

Как допущението на нещо очевидно зло обслужва сценария за обожествяването на човека? Бедствията чрез съкрушение на индивидуалността и своеволието ни учат на смирение, като ни карат да спрем и да се замислим. А кой какво ще измисли за себе си, по това ще бъде съден. Вкопчили сме се в науката. Но науката не е всичко. Науката е на първия етаж. Вторият етаж е философията, която е от една страна науката на всички науки, но от друга страна е робиня на теологията, която заема следващия етаж. Разбира се, като казваме теология, имаме предвид както схоластичната представа, така и представата на исихазма – богословието в неговия мистичен вид, – която е свързана с просветлението, възможно единствено в абсолютния мрак на незнанието, което се намира отвъд всяко познание. Католиците са томисти, православните са паламисти.

Науката много по-лесно се справя с въпроса „Как?“, отколкото с въпроса „Защо?“. Разгледайте двойките въпроси:

Как е възникнала вселената? / Защо е възникнала вселената?

Как се е появил животът? / Защо се е появил животът?

Как се разболяваме? / Защо се разболяваме?

И тук под въпроса „Защо?“ не бива да разбираме „Поради каква причина?“, а „С каква цел?“ – За що, за какво? И понеже на науката ѝ е трудно да отговори, склонна е за удобство да приеме, че битието е безцелно. Това е голямата грешка (да не кажем грях) на науката. Иначе понякога доста находчиво описва творението, прониква в неговите тайни както надолу към елементарните частици, така и нагоре към галактиките и черните дупки. Смешно е как науката, колкото повече прониква в тайните на творението, толкова повече се покланя на него вместо на неговия Творец. Е, слава Богу, не всички учени са такива.

Ваксините са възхитителен продукт на науката и доколкото се вписват в общите закони на мирозданието, те са от Бог. Но как идват при нас – по благоволение или по допущение? В крайна сметка добри и лоши неща няма, има само добра и лоша употреба на нещата от страна на човека, защото единствено човекът може да различи доброто и злото и да избере едното от тях. Алкохолът не е лош, лошо е пиянството. Сексът не е лош, лошо е блудството. Храната не е лоша, лоша е лакомията и чревоугодието. Стремежът към печалба става лош, когато човекът (а не някой друг) го превърне в алчност. Така и ваксините, така и вирусът. Не можеш да кажеш, че едното е от Бога, а другото от сатаната. Наивно е. Прилича на онзи руски монах, дето съобщи, че наскоро се е появило двайсет и първо митарство за тютюнопушенето. От кого са митарствата? Всичко е от Бога било по благоволение, било по допущение, даже и Картаген, който трябва да бъде разрушен.

За News.bg

Може да харесате и: