007

Дарителска програма на Ford? Защо не!

от

Дори е много хубаво, когато „лошите капиталисти“ дават едни никак даже нелоши пари за опазването на природата и културното наследство. Признавам, че не знаех за дарителската програма на Ford, докато моите приятели от Мото-Пфое не ме помолиха да я споделя с читателите си, което и правя. Всъщност тази година е 15-ото издание на програмата. Тя започва през 1996 с Европейските награди Хенри Форд, подкрепени от ЮНЕСКО и Съвета на Европа. От 2000 до 2004 програмата е на Ford Motor Company, а от 2005 до днес е на Мото-Пфое. През тези години са участвали 900 проекти на институции, колективи и обисновени хора. Близо 70 от тези проекти са наградени.

Категориите са две: „Опазване на околната среда“ и „Опазване на културното наследство“. В първата можете да кандидатствате с проекти за флората, фауната, природните феномени, зелените технологии, опазването на природните ресурси, борба със замърсяване на околната среда и т.н. Във втората категория се приемат проекти за съхраняване на сътвореното от човека – обекти от национално и европейско културно-историческо наследство, както и създаване на нови или обогатяване на традиционни културни ценности.

Ще ви оценява нарочно жури по ясни критерии като полезност и практичност, мисия на проекта, финансова нужда, оригиналност, значимост и т.н. Наградният фонд е 20 000 лв., като националният победител получава не по-малко от половината от него.

По-подробно можете да се запознаете с регламента на сайта на програмата.

Това е. Чувствайте се поканени. Ако ми остане време и аз ще участвам, ама не съм решил с опазване на природата или с опазване на културните ценности. Най-вероятно ще създам някоя нова културна ценност 🙂


Миналогодишните победители:Може да харесате и: